Uroczyście zamykam bloga Rymasza. Tak, to ten właśnie czas. Wiem to, jestem pewny.